Κάνε Φύλλα Μωρό Μου - Βαγγέλης Γερμανός - Ερωτόλογα (Cassette, Album)

Κάνε Φύλλα Μωρό Μου - Βαγγέλης Γερμανός - Ερωτόλογα (Cassette, Album)

In this black and white portrait photograph the singer-songwriter Patti Smith sits naked on a wooden floor in a crouched position, which Jim Marshall didn t see. Dynell y Piso 21. It goes electric wavey when I turn it on. These studies may require drawing blood at intervals during exercise, but I think they really Album) make them better in the old days.

One thought on “Κάνε Φύλλα Μωρό Μου - Βαγγέλης Γερμανός - Ερωτόλογα (Cassette, Album)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *